Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZKO při AVZO TSČ ČR v Chrudimi Vás zve na otevřené zábavné klání

O ČARODĚJNICKÝ POHÁREK MĚSTA CHRUDIMĚ

které se koná 25.4.2015

carodejnice-logo-male.jpgTradičně půjde o klání v netradičním duchu. Využijte proto možnosti vyzkoušet schopnosti svého psa i sebe.

Všeobecná ustavení: Závody pro širokou veřejnost
Místo konání: Kynologické cvičiště na ploché dráze v Chrudimi.
Podmínky účasti: Schopnost zvládnout psa.
Očkování: Povinností účastníka je mít provedené očkování tak, aby byla v průběhu klání zajištěna plná imunita. Při prezentaci předloží psovod očkovací průkaz nebo pas psa.
Povinnosti všech: Dodržovat propozice a řídit se pokyny rozhodčího a pořadatelů.
Startovné: dospělí 0,-Kč, mládež do 18 let 0,-Kč a čarodějnice 0,- Kč
Uzávěrka přihlášek: Přihlášky přímo na cvičáku, na diskusním fóru KK
nebo na e-mailu: ZKO-Chrudim@seznam.cz
Ceny: V každé kategorii 3 nejlepší účastníci obdrží poháry, věcné
ceny a diplom
Škody: Za škody způsobené psem zodpovídá psovod!
Protesty: Veškeré připomínky bude možné prodiskutovat po skončení klání.

Organizační pokyny:
Program klání: 8.oo - 8.30 hod - prezence,
                        8.30 hod - zahájení klání.
Organizační výbor: Členové výboru ZKO při AVZO Chrudim

Technická ustanovení:
Kategorie A)

Přivolání psa (libov. ze 2 způsobů), Ovladatelnost psa na vodítku, Ovladatelnost psa bez vodítka, Sedni,lehni a vstaň na vodítku, Odložení psa (vzdálenost 30 kroků)
1) Ovladatelnost na vodítku ve skupině Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku) Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením
Nebo
2) Průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny), Označení pomocníka, Ochrana psovoda, Zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) Odolnost psa (náznak úderů)
Kategorie B)
Přivolání psa za pochodu k noze, Ovladatelnost psa na vodítku, Sednilehni-
vstaň na vodítku, Odložení za pochodu v leže, Štěkání psa u nohy, Aport volný (činka psovoda), Skok vysoký (1 m), Skok šplhem (1,8 m TAM), Kladina nízká (TAM) Odložení psa, Průzkum terénu a vyštěkání, Prohlídka pomocníka a výslech, Přepadení pomocníka a pouštění,Hladké zadržení a pouštění, Protiútok a pouštění.
Kategorie C)
Přivolání psa (libov. ze 2 způsobů), Ovladatelnost psa na vodítku
Sedni,lehni (vstaň) na vodítku, Ponechání psa na místě, Kladina, Šplh, Překážka 0,3 – 0,5 m,

Společné speciální disciplíny:

  • Odložení psa – odchod na chůdách
  • Ke psu – obskákat v pytli
  • Převoz psa na kolečku
  • Přechod psa přes houpačku
  • Hod koštětem skrz pneumatiku 3x ( pes odložen - nesmí se zvednout )
  • Proskok psovoda skrz pneumatiku
  • Plazení psa a psovoda ( Psovod drží v ústech teplý párek – pes bez košíku)

Speciální disciplíny budou ještě upřesněny těsně před zahájením ústně!
Po celou dobu klání bude zajištěno občerstvení!
Klání je určeno těm, kteří se chtějí dobře pobavit a strávit příjemný den.

Za organizační výbor: Rosťa Šťastný

Přihláška na zábavné klání O čarodějnický pohárek.
Psovod:Jméno a příjmení:……………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………
Rok narození:………………………………ZKO:………………
Telefon:……………………………………………………………………
Souhlas rodičů nebo zákonných zástupců u účastníka mladšího 18-ti let
s účastí na klání:………………………………………………………………
Pes: Jméno:……………………………………………Kategorie:………………….
Chovná stanice:……………………………………………………………
Rok narození:……………………………………………………………
Plemeno:………………………………………………………………………..
Upozornění: V případě možného hárání Vaší feny tuto eventualitu připište k přihlášce. Před vstupem na cvičiště nahlaste přítomnost háravé feny pořadateli. Nevoďte ji do objektu cvičiště! Bude umístěna dle pokynů pořadatele na vyhrazeném místě mimo cvičiště.
Pes s kupírovanýma ušima za účelem změny vzhledu nebude posouzen!

http://zko-chrudim.estranky.cz                            ZKO-Chrudim@seznam.cz

Propozice a přihláška v PDF

Ilustrativní foto z předchozích ročníků:

2009_520.jpg

2010_520.jpg

 
 

Výbor KK informuje:

Výbor KK informuje:

zde naleznete důležité informace od členů výboru KK

...