Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ ŘÁD

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti – chovatelství a sportovní výcvik ve smyslu stanov ČKS.

Každý člen ZKO:

 • dbá pokynů výboru, zejména výcvikáře a předsedy ZKO
 • má včas zaplaceny členské příspěvky
 • na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince (povinná pravidelná kontrola očkování).
 • Háravé feny mají do prostor cvičiště vstup zakázán.
 • při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti.
 • cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení, a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště
 • venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní
 • nepřivazuje psy k překážkám, odkládá je na určené místo (odkládací kotce)
 • zodpovídá za škody způsobené svým psem
 • neničí cvičební pomůcky a tyto vrátí na původní místo
 • pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádáných ZKO
 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů
 • má zákaz používání ostnatého a elektronického výcvikového obojku v areálu ZKO a na akcích pořádaných ZKO
 • je povinen mít neustálou kontrolu nad svým psem
 • dodržuje zákaz vstupu se psy do budovy KK (do kluboven a na WC)

 

 
 

Výbor KK informuje:

Výbor KK informuje:

zde naleznete důležité informace od členů výboru KK

...